Công Ty TNHH PTN LOGISTICS  Nhằm mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ PTN tuyển dụng các vị trí : 1: Nhân viên ...